Daugiau 
 

Prezidentas G. Nausėda: padedate nepamiršti, kokia vieninga lietuvių tauta

10/01/2021 Aidas

Oficialaus vizito Čikagoje metu, Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ir ponia Diana Nausėdienė praėjusį ketvirtadienį lankėsi Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, kur susipažino su muziejaus artefaktų, dokumentų, laiškų, knygų, numizmatikos ir kitų lietuviškų eksponatų kolekcijomis. Muziejaus vadovė Sigita Balzekas ir atstovės Karilė Vaitkutė bei Rita Janz pristatė parodą „No Home to Go To“ apie lietuvių emigraciją į JAV. Vėliau Prezidentas lankėsi istoriname lietuvių Marquette parko rajone, kur pagerbė 1935 m. lietuvių bendruomenės pastangomis statytą paminklą Dariaus ir Girėno žygdarbiui.

Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje Prezidentas kreipėsi į ten susirinkusius Čikagos lietuvius, bendruomenių ir organizacijų narius, kur kvietė plėtoti ir stiprinti išeivijos lietuvių ir Lietuvos ryšius. Marquette parko bendruomenės ir parapijos istoriją pristatė JAV LB Socialinių reikalų tarybos pirmininkas Juozas Polikaitis, o dabartinę apylinkės veiklą – JAV LB Marquette parko apylinkės pirmininkė Auksuolė Kišonaitė. Po susitikimo su bendruomene, Prezidentas apsilankė seniausio išeivijos laikračio „Draugas“ redakcijoje.

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė susitiko su Ilinojaus universiteto Čikagoje rektoriumi Michael Amiridis, Lituanistikos katedros vadovu Prof. Giedriumi Subačiumi ir universiteto vadovybe. Pokalbio metu daug dėmesio buvo skirta akademinių ryšių plėtojimui. Prof. Subačius pristatė katedros istoriją, veiklą ir iššūkius. Ponia Diana Nausėdienė išreiškė viltį, jog bendromis lietuvių bendruomenės, universiteto ir Lietuvos pastangomis netrukus taps įmanoma sugrąžinti prieš dešimtetį metų uždarytus magistro ir doktorantūros skyrius Lituanistikos katedroje. Ponia Diana Nausėdienė aplankė Lituanistikos katedrą ir susitiko su lietuvių kalbos ir literatūros kurso studentais.

Prezidentas Gitanas Nausėda vakar taip pat lankėsi LR Generaliniame konsulate Čikagoje, kur įteikė valstybinį apdovanojimą lietuvių kilmės JAV kongreso nariui John Šimkus. Vėliau vyko susitikimas su Čikagos lietuvių verslo atstovais.

Prezidentas Gitanas Nausėda ir ponia Diana Nausėdienė taip pat lankėsi Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, kur vyko susitikimai su lietuvių bendruomene, susipažinimas su centru ir čia veikiančiomis organizacijomis. Susitikime su lietuviais Prezidentą pasveikino ir bendruomenės veiklą pristatė JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkė Daina Miežlaiškis.

Vėliau Prezidentas kreipėsi į susirinkusius dėkodamas lietuvių bendruomenei už lietuvybės išlaikymą ir linkėdamas išlikti vieningiems. Ponia Diana Nausėdienė susitiko su Čikagos lietuvių labdaros organizacijomis, lituanistinių mokyklų vadovėmis, aplankė centre veikiančią Maironio lituanistinę mokyklą. Prezidentas užsuko ir į centro sporto salę, kur kartu su vaikų sporto mokyklos auklėtiniais ir treneriais kalbėjosi apie krepšinį ir jaunimo ugdymą.

Pakeliui į Lemontą delegacija buvo šiltai priimta garsiame lietuvių restorane „Kunigaikščių užeiga“. Paskutinę savo vizito Čikagoje dieną, Prezidentas taip pat susitiko su garbės konsulais JAV ir aplankė Newberry biblioteką

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį Amerikos lietuvių lopšyje, Čikagos Lemonto priemiestyje, susitiko su Pasaulio lietuvių centro atstovais. Pasak šalies vadovo, šis susitikimas yra puiki proga pažymėti JAV lietuvių bendruomenės veiklos 70-metį ir įvertinti, kiek daug Valstijose yra nuveikta dėl Lietuvos valstybingumo – jo atkūrimo ir išsaugojimo.

„Esate lietuvybės židinys Jungtinėse Amerikos Valstijose ir pavyzdys visai lietuvių diasporai pasaulyje. Pasakyti, kad Jūsų indėlis reikšmingas, būtų maža. Jūsų parama sunkiais istoriniais laikotarpiais buvo ne tik svarbi politiškai, bet ir teikianti vilties, morališkai stiprinanti“, – sakė Prezidentas.

Anot šalies vadovo, lietuvių bendruomenė Amerikoje visada išsiskyrė stipriomis ir ypač veikliomis organizacijomis. Prezidentas pažymėjo ilgametes Amerikos lietuvių pastangas atstovaujant Lietuvos politiniams ir ekonominiams interesams JAV ir visame pasaulyje.

„Jūsų pastangos stiprinant Lietuvą, išlaikant lietuvių kalbą ir kultūrą yra gyvybiškai svarbios. Dėkoju visoms emigracijoje esančioms lietuvių šeimoms, kurios rūpinasi lietuvių kalbos perdavimu iš kartos į kartą. Tai – ir sėkmingos reintegracijos prielaida norinčiam į Tėvynę grįžti jaunimui“, – teigė Prezidentas.

Susitikime šalies vadovas Lietuvos valstybės ir visuomenės vardu padėkojo išeiviams už tai, kad jie savo darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu padėjo visiems nepamiršti, kokia vieninga yra lietuvių tauta.

Pasaulio lietuvių centras Lemonte, kaip ne pelno siekianti organizacija, užregistruota 1988 metais. Centre veikia palaimintojo Jurgio Matulaičio katalikų misija, didžiausia JAV Maironio lituanistinė mokykla ir senjorų namai. Patalpomis naudojasi 40 lietuviškų organizacijų (lietuvių tautodailės muziejus, tautinių šokių ansambliai, chorai, jaunimo organizacijos, sporto klubai), vyksta pagrindiniai lietuvių bendruomenės renginiai.

Studio Light ir Lietuvos generalinio konsulato Čikagoje nuotraukos

 

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu