Daugiau 
 
04/17/2018

Kaip gyvena Vatikanas?
Romos popiežiumi gali tapti tik nevedęs, vyresnis kaip 35 metų vyras, turintis kardinolo titulą ir daktaro laipsnį. Tai aukščiausias katalikų dvasininko karjeros laiptelis, kurį pasiekti yra neįtikėtinai sunku. O kuo popiežiaus gyvenimas skiriasi nuo kitų dvasininkų? Keletas įdomių faktų iš Vatikano ir jo vadovo kasdienybės.  

Daugiau
03/30/2018

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo
Broliai ir seserys Kristuje visuose kontinentuose, lietuvių bendruomenėse pasaulyje, Kaune 1930 metais buvo pradėta statyti Prisikėlimo parapija, kuri atspindėjo atsikuriančios Lietuvos dvasią ir buvo lyg padėka Dievui už atgautą laisvę. Sovietų okupacijos metu ji buvo atimta nuo tikinčiųjų ir nužeminančiai tapo radijo gamykla, kol Atgimimo laikais vėl pradėta ją atremontuoti pagal jos paskirtį Viešpaties garbei!

Daugiau
03/30/2018

Velykinis sveikinimas
Mieli broliai ir seserys Kristuje, šiandieną naujienose dominuoja neraminantys pranešimai ir, rodos, pernelyg mažai galimybių esamą situaciją pakeisti. Pastarieji metai mums atnešė skaudaus ginklų sukelto smurto, srautus bejėgių pabėgėlių įvairiose pasaulio šalyse ir daugelį sunkiai išsprendžiamų klausimų mūsų pačių šalyje, tokių kaip imigracija, rasizmas, nesuskaičiuojamai daug stichinių nelaimių aukų ir daugybę žmonių, kurie, popiežiaus Pranciškaus žodžiais tariant, yra tiesiog „nurašyti“. Rodos, vilčiai ir optimizmui nebėra vietos.

Daugiau
03/30/2018

T. Algio Baniulio SJ sveikinimas
Šią dieną laimingą Viešpats padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybes! Tai – Šv. Rašto žodžiai, kurie nuskamba Velykose. Iš Kristaus prisikėlimo šventės kyla visas mūsų džiaugsmas. Tai – šventė, kai pasaulis kuriamas iš naujo. Tai – nesibaigiančio amžino gyvenimo paskelbimo šventė.

Daugiau
03/26/2018

Didžiąją Savaitę – viso pasaulio krikščionims ištiesta ranka padėti išgyventi prisikėlimą
Šiandien spaudos konferencijoje ir konferencijoje „Krikščionių kalvarijos. Persekiojami krikščionys liudija“, kurią organizavo Seimo Pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė ir Europos Parlamento narė dr. Laima Liucija Andrikienė, pristatyta sudėtinga krikščionių situacija pasaulyje, Europos pagalba persekiojamiems, žudomiems ir iš savo gimtųjų kraštų išvarytiems krikščionims.

Daugiau
03/25/2018

Katalikai švenčia Verbų sekmadienį
Likus savaitei iki Velykų, katalikai švenčia Verbų sekmadienį. Daugelyje šalių ši diena vadinama Palmių sekmadieniu.

Daugiau
03/16/2018

Popiežius Pranciškus: po penkerių metų
Daug buvo rašyta apie pirmuosius penkerius popiežiaus Pranciškaus Petro tarnystės metus. Lydėjęs jį į konklavą, kur šis Argentinos jėzuitas 2013 metų kovo 13 dieną buvo išrinktas Romos vyskupu, aš atidžiai sekiau, kokią didelę įtaką jis per pastaruosius penkerius metus padarė Bažnyčiai ir visam pasauliui. Klausiausi jo gerbėjų, jo mokinių ir jo kritikų. Norėčiau pasidalinti šiomis trumpomis įžvalgomis suvokdamas, kad gali būti pasakyta žymiai daugiau.

Daugiau
03/06/2018

Albinas Plėšnys: „Krikščioniškas socialinis mokymas - rimta alternatyva liberalizmui ir socializmui
Ar vadinamieji „tamsieji viduramžiai“ išties buvo tokie „tamsūs“? Ne paslaptis, kad dažnas šiuolaikinis žmogus nesuabejojęs patvirtina, kad tai buvo aklo ir „tamsaus“ tikėjimo laikmetis. XXI amžius pasižymi tendencija tikėjimo ir proto tiesas laikyti visiškai nesuderinamais dalykais. Tuo pat šiuolaikiniame pasaulyje pastebimas ir žmogaus prigimties nuvertinimas, kuomet nebesuvokiama nei kas tas „žmogus“, nei kas ta „prigimtis“. Vis drąsiau viešai deklaruojama, kad nebeaišku, ką reiškia būti žmogumi, bet paradoksaliai vis garsiau ir dažniau kalbama apie visuotinio universalumo bei neliečiamumo statusą turinčias vadinamąsias „žmogaus teises“. Apie šiuos dalykus kalbamės su filosofu, Vilniaus universiteto profesoriumi Albinu Plėšniu. 

Daugiau
03/05/2018

Šv. Kazimieras ir Lietuva
Sunku paneigti, kad Kaziuko mugė yra tipiškai lietuviškas reiškinys. Visi užaugame ironiškai žvelgdami į medinių šaukštų, krepšių ir švilpynių šventę. O užaugę patys ateiname pirkti šaukštų, krepšių ir švilpynių.

Daugiau
03/02/2018

Maldos už lietuvius pasaulyje diena
Kasmet kovo pirmąjį sekmadienį, šiemet – kovo 4-ąją, minima Maldos už lietuvius pasaulyje diena. Užsienio lietuvių katalikų sielovados delegatūra kviečia lietuvius šią dieną parapijose, misijose ir bendruomenėse dėkoti Dievui ir vieni kitiems, prisiminti visus Lietuvos žemės vaikus išeivijoje ir Tėvynėje. Kaip ir kasmet, pristatome Vyskupų konferencijos kreipimąsi.

Daugiau
02/28/2018

Gavėnios meditacija apie sąžinę ir malonę
Ar šiuo metu Katalikų Bažnyčioje vykstančios diskusijos apie neva vykstančią Bažnyčios mokymo kaitą, sielovados ir teologijos santykį, šiuolaikinės visuomenės socialinius ir moralinius iššūkius yra tik teologų, sielovados darbuotojų ir dvasios vadovų reikalas? Ar vis dėlto šie teologiniai ir sielovadiniai pokalbiai galėtų tapti ir kiekvieno tikinčiojo apmąstymu šaltiniu?

Daugiau
02/13/2018

Lietuva Trakuose iškilmingai paaukota Marijai
Pasitinkant Valstybės atkūrimo šimtmetį, vasario 11 d. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje Lietuvos vyskupai aukojo iškilmingas šv. Mišias, kurių metu Lietuva buvo paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai. Šv. Mišioms vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, koncelebravo J. Em....

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu