Daugiau 
 
05/19/2021

Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje pagerbtas R.Kalantos ir visų kovotojų už Lietuvos laisvę atminimas
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse esama daug didžių paminklų. Žymiausias jų – pirmasis pasaulyje paminklas Romui Kalantai, pastatytas 1979 m. Jo autorius – Ramojus Moziliauskas, dotuotas jis Šaulių sąjungos.  Čikagoje Romas Kalanta niekad nesilankė. Jis buvo tik devyniolikmetis, atbudus gamtai, žydint Lietuvos sodams, pasirinkęs  tragišką, bet prasmingą išėjimą iš šio pasaulio. Iškeliavęs amžinybėn liepsnos kančiose, spėjęs pranešti – ,,Laisvę Lietuvai!“…

Daugiau
05/19/2021

Čikagos lituanistinė mokykla sėkmingai užbaigė 29-tus mokslo metus
Rodos, tik vakar rugsėjo skambutis sukvietė visus į klases, o jau ir vasara čia. Dangaus mėlynę puošė besišypsanti saulutė. Net ir protarpėmis lašnojantis lietutis nesujaukė pakilios nuotaikos. Gegužės 15-oji. Į mokyklą pradėjo rinktis XXIX-oji Čikagos lituanistinės mokyklos abiturientų laida lydima tėvelių, sesių, brolių ir senelių. Mokyklon rinkosi mokytojai, mokiniai ir svečiai. Sugužėjo visi, kas norėjo pasidžiaugti šaunaus aštuonioliktuko rezultatų finišu. XXIX –oji ČLM laida išlydėjo į gyvenimą 18 abiturientų. Tą dieną pasidžiaugėme ir mūsų sumaniais šeštokais.

Daugiau
05/19/2021

Gedimino lituanistinės mokyklos mokslo metų baigimo šventė
Štai ir baigėsi mūsų 2020 – 2021 mokslo metai! Gegužės 8 d. buvo paskutinė pamokų dieną mokykloje. Mokytojos sveikino mokinius sėkmingai užbaigus metus, vyresniems mokiniams buvo įteiktos pažymių knygelės ir pagyrimo raštai už gerą mokymąsi ir pastangas, o mažiausieji džiaugėsi klasės draugų ir mokytojų plojimais. Neapsiėjome ir be prizų už daugiausiai perskaitytų knygų kiekį. Širdingai tariame „ačiū!“ Goodwill Financial Independent Insurance Agency, kurie jau ne vienus metus iš eilės yra šio svarbaus konkurso rėmėjais ir šiais metais mokiniams padovanojo piniginius čekius!

Daugiau
05/12/2021

Motinos diena Čikagos lituanistinėje mokykloje
Motinos diena – viena gražiausių pavasario švenčių, turinčių gilias tradicijas ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Tai diena, kai gražiausi gėlių žiedai  dovanojami pačiam artimiausiam žmogui – MAMAI. Ši diena ne šiaip sau švenčiama pavasarį – Motina tapatinama su žeme. Kaip žemė išaugina derlių, taip mama išaugina vaikus. Taigi pavasarį, kai garbinama žemė, kad būtų derlinga, nepamirštamos ir motinos.

Daugiau
05/04/2021

Lietuvių ir lenkų bendruomenės Čikagoje kartu paminėjo Gegužės trečiosios konstitucijos metines
Abiejų Tautų Respublikos (ATR) Gegužės trečiosios konstitucijos metines šventiniuose renginiuose paminėjo ir lietuvių bei lenkų bendruomenės Čikagoje. Čikagos muziejų rajone šia proga buvo padėti vainikai prie 1794 metų sukilimo vado Tado Kosciuškos paminklo. Taip pat surengta iškilminga Lietuvos ir Lenkijos vėliavų pakėlimo ceremonija ir virtualus Konstitucijos dienos paradas. Jį Čikagos lenkų bendruomenė organizuoja nuo 1892 m. Tai didžiausias paradas už Lenkijos ribų, tapęs svarbia Čikagos miesto tradicija. Lietuvių kolektyvas „Suktinis“ parade pristatė lietuviško šokio programą.

Daugiau
04/20/2021

Darbščios rankos didžią naštą neša
2021 m. balandžio 17 dieną Jaunimo Centre (Čikaga) vyko pavasarinė aplinkos ir patalpų tvarkymo diena.  Išeivijos šauliai noriai prisijungė prie gražios akcijos. Jie grėbė pernykščius lapus, rinko šakas, karpė krūmus, ravėjo piktžoles, šlavė takelius, kad aplinka būtų gražesnė. Bei užpylė naujų žemių, pasodino gėlių prie  Laisvės ir Kovų paminklo,  kurį 1960 metais pastatė Ramovėnai.

Daugiau
04/08/2021

Lietuviško žodžio šventė Čikagos lituanistinėje mokykloje
Šių metų kovo 27 d. ČLM vyko Lietuviško žodžio šventė.  Mokyklos renginių vadovė Sandra Krumhorn pobūvį pradėjo  klausimu:  „Vaikai, kas tai per šventė?“  Salėje nuskambėjo keli drąsūs balsai: „ Tai prizų šventė!“  Smagus suaugusiųjų juokas nuvilnijo salės skliautais ir tarsi užkrėtė savo gera energija visą šventę.  Šią dieną sveikinome ir apdovanojome gražiausių rašinių autorius ir stropiausius skaitytojus. Mokyklos direktorė, Vida Rupšienė,  įžangos prakalboje pacitavo lietuvių kalbininką J. Jablonskį: „ Maža garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda savos gerai nemokėti“.

Daugiau
04/06/2021

JAV LB Lemonto apylinkės valdybos susirinkime buvo keliami aktualūs klausimai
Š. m. kovo 19 d. Lemonte, Pasaulio lietuvių centre (PLC), Socialinių reikalų skyriaus patalpose  7.30 p. m. įvyko eilinis JAV LB  Lemonto apylinkės valdybos susirinkimas, kuriame buvo aptartas vienas aktualiausių šiomis dienomis keliamų klausimų – rinkimai į Krašto valdybos tarybą.         

Daugiau
03/26/2021

Velykų tradicijos ir papročiai Gedimino lituanistinėje mokykloje
Velykos! Visi žinome, kad tai Jėzaus Kristaus Prisikėlimo šventė. O ką žinome apie senuosius Velykų papročius ir tradicijas? GLM mokytojos papasakojo mokiniams apie kiaušinių spalvų simboliką, prisiminė ir senesnes, jau gal net pamirštas tradicijas. Velykos, kaip pavasarinė gamtos atgimimo šventė, lietuviams buvo žinoma dar prieš krikščionybės įvedimą. Pati Velykų termino etimologija siejama su didžiąja diena. Švenčiama būdavo net keletą dienų. Pagrindinis šventės atributas buvo kiaušinis, nes jis išreiškia kūrybinę gamtos jėgą, iš kiaušinio kyla nauja gyvybė. Žmonės mušdavo ir ridendavo kiaušinius, taip pat statydavo sūpuokles, kur stengdavosi besisupant iškilti kuo aukščiau, kad geriau augtų javai. Buvo ir paprotys laistytis vandeniu – kad greičiau prabustų žemė. Buvo ir Velykų bobutė. Tai įsivaizduojamoji geroji senutė, atnešanti vaikams dažytų kiaušinių.

Daugiau
03/18/2021

Pasaulio lietuvių centre paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena
IV Gavėnios sekmadienį, po Lemonte, Pasaulio lietuvių centre (PLC), esančioje Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijos bažnyčioje kunigo Vaido Lukoševičiaus SJ aukojamų šv. Mišių, JAV LB Lemonto apylinkės pirmininkė Violeta Valaitytė čia susirinkusius išeivijos lietuvius pakvietė iškilmingą Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos, minėjimą tęsti Banio šeimos salėje.

Daugiau
03/17/2021

Esame vieni dėl kitų
Nėra to vargo, kurio nepakeltų žmogus. Kiekvienas iš mūsų nešame savo kryžių. Nelengvi buvo praėję metai. Viso pasaulio žmonėms teko patirti  didelį išbandymą, kuris vis dar tęsiasi. Liga nepaiso, nei amžiaus, nei statuso, nei rasės – čia visi esame lygūs. Liga visada apriboja, suvaržo žmogų, jo galimybes. COVID 19 užklupo netikėtai, izoliavo visus – ir sergančius, ir sveikus – atskyrė tėvus nuo vaikų, sugriovė šeimas, atėmė artimųjų gyvybes. Pasaulis neša sunkių išbandymų kryžių. Tačiau kančia ir skausmas turi nepaprastą savybę, apvalo žmogaus širdį ir suartina vieną su kitu, tai dvasinis įstatymas ir nelieka svetimo skausmo. Mes tampame stiprūs ir vieningi ne kūnu, o dvasia, kuri pripildo širdis Meile ir gailestingumu.

Daugiau
03/17/2021

Kovo 16-oji – Knygnešio diena
Kovo 16-ąją Lietuvoje minima Knygnešio diena. Mūsų mokyklos mokytojos šį mėnesį pabrėžia mokiniams lietuvių kalbos išlaikymo svarbą, pasakoja apie knygnešių vaidmenį lietuvių kalbos išsaugojimui, kaip jie rizikuodami savo gyvybe platino knygas.

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu